Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo.

Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo.